AiS2

FPV

UCM

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Študijný plán bakalárskeho študijného programu "Ochrana a obnova životného prostredia"

Po ukončení bakalárskeho študijného programu "Ochrana a obnova životného prostredia" je možné pokračovať ďalej v štúdiu prostredníctvom magisterských študijných programov "Aplikovaná chémia" alebo "Biotechnológie" a v III. stupni vysokoškolského štúdia v rámci doktorandského študijného programu "Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia".

V uvedených študijných programoch má študent možnosť ďalej rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v rámci bakalárskeho programu "Ochrana a obnova životného prostredia" najmä prostredníctvom povinne voliteľných predmetov špecializujúcich sa na environmentálne problematiky."


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303