Poradenská a expertízna činnosť

  1. Zmluva o dielo č. ZM-44-15-1-00069-04420 Mikrobiologické analýzy“ medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2016 2018).
  2. Zmluva o dielo č. ZM-93-12-1-00332-02200 Mikrobiologické analýzy“ medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2013 2015).
  3. Zmluva o dielo č. ZM-37-09-1-00202-02100 „Mikrobiologické analýzy“ medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2009 2012).
  4. Zmluva o dielo „Mikrobiologicko-chemická analýza vzoriek vody a tuhých materiálov odobratých z podzemnej železnice mesta Budapešť“ medzi UCM v Trnave a Széchenyi István University, Gyor, Maďarsko (2011).
  5. Zmluva o dielo č. OZ-30-08-1-00024-02321 „Mikrobiologická kontrola vzduchu a vody bazénov MSVP“ medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2008).
  6. Zmluva o dielo č. OZ-30-07-1-00302-02320 „Mikrobiologická kontrola vzduchu a vody bazénov MSVP“ medzi UCM v Trnave a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. Jaslovské Bohunice (2007).
  7. Zmluva o dielo „Podiel mikroorganizmov na deteriorácii technologického zariadenia podzemnej dráhy mestskej hromadnej dopravy“ medzi UCM v Trnave a Széchenyi István University, Gyor, Maďarsko (2004).
  8. Zmluva o dielo č. 7227/3/30/03 „Návrh a overenie možnosti predúpravy výplne filtrov za cieľom vylúčenia mikrobiologického rozkladu“ medzi UCM v Trnave a VÚJE Trnava, a.s. (2003).
  9. Zmluva o dielo č. Z-RAS-2003-1827-005040 „Aplikácia chemicko-biologických metód sanácie kontaminovaných pôd“ medzi UCM v Trnave a SE, a.s. (2002-2005).
  10. Zmluva o dielo č. Z/VYZ/2002/26/2040/9 „Zmapovanie a rešerš nežiadúcich materiálov vo VBK“ v zmysle dokumentu Limity a podmienky pre RÚ RAO – biodegradabilných materiálov, nebezpečných odpadov (jedy), pyroforických látok“ medzi UCM v Trnave a SE, a.s., VYZ, o.z., Jaslovské Bohunice (2002).

 

 


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303