Meno a Priezvisko:
doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.,              mimoriadny profesor

Funkcia:
funkcia profesor,                                                      zástupca vedúceho Pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy

Telefón:
033/ 5565 362

Email:
juraj.lesny@ucm.sk

Konzultačné hodiny:  streda: 10:00 - 11:00  štvrtok: 10:00 - 11:00 

Kancelária:
FPV Špačince, miestnosť č. 111                         Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy

 


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303