AiS2

FPV

UCM

Zamestnanci Katedry ekochémie a rádioekológie

Vedúci katedry:

 

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

tel.: 033/ 5565 392

e-mail: miroslav.hornik@ucm.sk

 

Zástupca vedúceho katedry:

 

loading........

Tajomník katedry:

Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

tel.: 033/ 5565 361

e-mail: ildiko.matusikova@ucm.sk

 

Pracovníci katedry:

 

doc. Dr. habil Juraj Lesný, PhD. mimoriadny profesor

tel.: 033/ 5565 362                

e-mail: juraj.lesny@ucm.sk   

               

 

prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.

tel.: 033/ 5565 362

e-mail: jozef.augustin@ucm.sk

 

 

prof. RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD.

tel.: 033/ 5565 362 (Špačince)

tel.: 033/ 5565 350 (Trnava)

e-mail: peter.siska@ucm.sk

 

 

doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.

tel.: 033/ 5565 334

e-mail: stanislav.hostin@ucm.sk

 

    

 

 

doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

tel.: 033/ 5565 392

e-mail: martin.pipiska@ucm.sk

 

 

doc. Ing. Peter Kováč, PhD.

tel.: 033/ 5565 361

e-mail: peter.kovac@ucm.sk

 

 

doc. RNDr. Jozef Mačala, PhD.

tel.: 033/ 5565 365

e-mail: jozef.macala@ucm.sk                    

               RNDr. Anna Koprdová, PhD.
          tel.: 033/ 5565 392
          e-mail: anna.sunovska@ucm.sk

 

Doktorandi:

 

Mgr. Zuzana Dürešová - 5. ročník (externe)

tel.: 033/ 5565 392

e-mail: z.duresova@gmail.com

 

 

Mgr. Martin Valica - 4. ročník

e-mail: martin.valica.mv@gmail.com

 

 

Mgr. Monika Bardáčová - 2. ročník

e-mail: bardacova.monika@gmail.com

 

 

RNDr. Vanda Adamcová - 1. ročník

e-mail: vanda.adamcova@gmail.com

 

 

Mgr. Petra Ranušová - 1. ročník

e-mail: pranusova@gmail.com

 Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303