10.10.2016 22:58

UDELENIE AKADEMICKÉHO TITULU ,,PHILOSOPHIAE DOCTOR“

 Dňa 06.10.2016 dekan Fakulty prírodných vied prof. Ing. Roman Boča, DrSc., so súhlasom rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Jozefa Matúša, CSc., mim. profesora, na slávnostnej promócii  odovzdal absolventkám doktorandského štúdia na FPV UCM  Mgr. Barbore Michálekovej Richveisovej, PhD.;  RNDr. Denise Partelovej, PhD.; RNDr. Anne Koprdovej, PhD. diplom „philosophiae doctor" („PhD.").

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303