12.02.2016 09:58

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2016

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave pozýva dňa 6. apríla 2016 všetkých študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s názvom „Aplikované prírodné vedy“.
Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.
V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

Pozvánka na študentskú vedeckú konferenciu 2016

Prihláška na študentskú vedeckú konferenciu 2016

Inštukcie pre písanie príspevku

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303