15.06.2013 18:05

PRIJÍMACIE KONANIE NA FPV UCM

Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijnom programe Environmentálna chémia a remediačné technológie“
na FPV UCM v akademickom roku 2013/2014

 

dokument na stiahnutie

Denná forma štúdia v študijnom programe je vedená prezenčnou metódou. Štandardná dĺžka bakalárskej formy štúdia je 3 roky.


Podávanie prihlášky k štúdiu

Do 2. kola prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí podali alebo
                         odoslali prihlášku do
16. augusta 2013

 

Prihlášku je možné podať:

  1. Poštou na adresu: Študijné oddelenie FPV UCM v Trnave
                                  Nám. J. Herdu 2
                                  917 01 Trnava  

  1. osobne v podateľni UCM v Trnave
  2. elektronicky

 

Poplatok za prijímacie konanie: 35,- EUR, resp. 30,- EUR pri elektronickej prihláške.

 

Banka:                    Štátna pokladnica

Účet:                       7000071919/8180

Variabilný symbol:   10007 (pre prihlášku podanú elektronicky – 10008)

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                       SK5981800000007000071919

SWIFT:                    SUBASKBX

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303