28.02.2014 15:32

PRACOVISKO S OTVORENÝMI RÁDIOAKTÍVNYMI ŽIARIČMI I. KATEGÓRIE

Dňa 20.2.2014 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Pracovisku rádioekológie a nukleárnej analýzy (Katedra ekochémie a rádioekológie, FPV UCM v Trnave) povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. pre odber, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I.

Povolenie - I. kategória

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303