19.05.2016 08:14

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU

Dňa 25. mája 2016 o 9:00 hod. v miestnosti 232 na Hajdoczyho ulici v Trnave sa v rámci projektu Erasmus uskutoční prednáška  Dr. Valdasa Girdauskasa z Vytautas Magnus Univerzity v Litve na témy:
- Lase-induced breakdown spectroscopy applications.
- Information about Faculty of Natural sciences and energy technologies studies of Vytautas Magnus University.

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303