17.01.2017 11:24

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

Dňa 7. februára 2017 o 10,00 hod. sa vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2, v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce zamestnanca našej katedry RNDr. Miroslava Horníka, PhD. v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia s názvom habilitačnej práce "Uplatnenie rádioanalytických metód pri kvantifikácii transportu látok v raslinách".

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303