11.06.2014 08:44

NOVA BIOTECHNOLOGICA ET CHIMICA - V DATABÁZE SCOPUS

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s potešením oznamuje odbornej verejnosti, že náš vedecký časopis Nova Biotechnologica et Chimica (NBC), vydávaný pod hlavičkou univerzity, je prostredníctvom vydavateľstva De Gruyter indexovaný v databáze SCOPUS.

 

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303