30.10.2015 09:32

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠR VŠ SR ZA UCM

Predseda Akademického senátu UCM doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.,  vyhlasuje v  zmysle § 3, ods.3, 25 a 26  Zásad volieb do ŠR VŠ SR za UCM a  §107, ods. 4 zákona o VŠ doplňujúce voľby do ŠR VŠ za UCM.  Voľby bude riadiť volebná komisia v zložení: predseda volebnej  komisie - Mgr. Matej Martovič (FMK),  členovia volebnej komisie - Bc. Šimon Ihnát (FSV),Bc. Gabriela Sčesná (FF),  Mgr. Alena Packová (FPV)  a Denis Depeš (FSV).
Termín volieb je 10.11.2015, v čase od 9,00 do 14,00 hod. v miestnosti ZŠ v Jame v Trnave,  budovy FPV v Špačinciach (10,00 - 11,00 hod)  a budovy IFBLR v Piešťanoch (11,30 - 12,30 hod).   Návrhy na kandidátov môžu členovia akademickej obce - študenti predkladať písomne so súhlasom navrhnutého kandidáta  tajomníkovi AS UCM, p. Kubálovi  (miestnosť č. 309 v budove na Bučianskej ceste v Trnave) do 5.11.2015 do 13,00 hod.

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303