26.06.2014 08:09

DETSKÁ UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po úspešnom pilotnom ročníku organizuje 2. ročník Detskej univerzity od 7. do 11. júla 2014.

Tentokrát budú brány UCM otvorené pre vyšší počet záujemcov. Je určená pre deti  od 9 do 15 rokov, ktoré sa na pár dní stanú súčasťou vysokoškolského života. Cieľom DUCM je priblížiť život a ľudí na univerzite, jej fakultách a inštitúte – na Fakulte masmediálnej komunikácie, Filozofickej fakulte, Fakulte sociálnych vied, Fakulte prírodných vied a na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Program

Celý program sa začne slávnostnou imatrikuláciou, na ktorej deti dostanú svoj vlastný index (niečo ako žiacka knižka) spolu s ďalšími prezentačnými materiálmi. Absolvujú týždenný program formou prednášok, workshopov a aktivít podľa zamerania jednotlivých fakúlt. Program bude ukončený slávnostnou promóciou – dôležití ľudia z univerzity odovzdajú diplom za absolvovanie Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Okrem bohatého programu bude zabezpečené stravovanie vo forme obedového menu, olovrant, pitný režim a úrazové poistenie, ktoré obsahuje aj zodpovednosť za škodu.

Vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o úhrade poplatku poslať na adresu:

FMK UCM v Trnave,
Nám. J. Herdu 2,
917 01 Trnava,

prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: alena.hruskova@ucm.sk do 26. mája 2014 spolu s fotokópiou kartičky zdravotného poistenia a 1 fotografiu (rozmery 3,5 x 4,5 cm). Poplatok za DUCM je 70 €.

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303