15.06.2013 16:52

DETSKÁ UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje 1. ročník projektu DUCM v dňoch 8. 7. - 12. 7. 2013. DUCM bude zahájená slávnostnou imatrikuláciou, Deti absolvujú týždenný program formou prednášok, workshopov a aktivít podľa zamerania a študijných odborov fakúlt UCM. Program bude ukončený slávnostnou promóciou a za účasti štatutárov UCM budú študentom odovzdané diplomy za absolvovanie DUCM.

Program pre deti zabezpečujú fakulty UCM podľa ich odborného zamerania:

  • Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pripravuje program v HD štúdiu FMK UCM s cieľom oboznámiť deti s prácou s médiami, TV prenosom, zvukovým záznamom;
  • Fakulta prírodných vied UCM zabezpečí prednášky  z oblasti chémie, prírodovedy, fyziky v laboratóriách univerzity;
  • Fakulta sociálnych vied UCM zabezpečí  návštevu NR SR a hradu v Bratislave, prehliadka historického centra hlavného mesta a hradu Devín;
  • Inštitút fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM pripravuje program v priestoroch UCM v Piešťanoch zameraný na športové a pohybové aktivity, deti sa oboznámia s rehabilitačnými metódami – canisterapia, hipoterapia, muzikoterapia;
  • Filozofická fakulta UCM poskytne deťom možnosť vyskúšať si výučbu v jazykových laboratóriách univerzity, pripravuje sa náučný kvíz, k dispozícii budú aj tvorivé dielne UCM. 

Snahou DUCM je stať sa členom európskej siete detských univerzít EUCU.NET.

Časový harmonogram DUCM

Sponzori DUCM

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303