14.02.2017 14:12

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UCM V TRNAVE 2017

Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 10. marca 2017 od 9:30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul.v Trnave.
Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:
•    študijných programoch,
•    možnostiach štúdia na danej fakulte,
•    podávaní prihlášok,
•    a prijímacom konaní.
Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt.

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303