29.09.2016 08:55

CENA REKTORA 2016

Dňa 26. 9. 2016 udelil Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor cenu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda nášmu zástupcovi vedúceho Katedry ekochémie a rádioekológie RNDr. Miroslavovi Horníkovi, PhD., za mimoriadnu publikačnú aktivitu a vedecký citačný ohlas. Blahoželáme.

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303