AiS2

FPV

UCM

Kontakt:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta prírodných vied
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava


Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince

tel/fax: 033/ 5565 303
e-mail: dagmar.machovicova@ucm.sk

 


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303