AiS2

FPV

UCM

Aktuálne informácie katedry


Aktuálne informácie

23.10.2017 13:28

Veda v cenTTre

Dňa 7. novembra 2017 sa uskutoční prednáška doc. Ing. Tibora Maliara, PhD. na tému "Liečivá dizajnované prírodou" v priestoroch diskusného klubu Partizáni so...

Celý článok

—————

10.10.2017 13:27

Oznam

V piatok 20.10.2017 od 08:00 – 12:00 hod. sa bude v budove na Nám. J. Herdu 2 v miestnosti č. 606 na 6. poschodí konať základné školenie na ,,Analýzu družicových snímok v...

Celý článok

—————

26.09.2017 15:25

Predkladanie žiadostí o štipendium (Národný štipendijný program Slovenskej republiky)

Národný štipendijný program Slovenskej republiky na podporu mobilít zverejnil novú výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty...

Celý článok

—————

01.08.2017 13:03

Konferencia OCHRANA OVZDUŠIA 2017

  Kongres Studio a spolupracujúce odborné inštitúcie Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2017 v termíne 22. – 24. november 2017 na Štrbskom Plese. Témy konferencie: Nové...

Celý článok

—————

04.05.2017 11:13

HALUŠKOVANIE 2017

Aj tento rok pre Vás pripravujeme úspešnú kultúrno-spoločenskú akciu, ktorej dôležitou náplňou je súťaž vo varení halušiek a ich degustácia. Haluškovanie sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 15:00 v...

Celý článok

—————

04.04.2017 11:18

HABILITÁCIA

Dňa 28.3.2017 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave úspešne habilitoval za docenta v odbore Analytická chémia zamestnanec našej katedry doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. Srdečne blahoželáme!

Celý článok

—————

14.02.2017 14:12

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UCM V TRNAVE 2017

Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 10. marca 2017 od 9:30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej...

Celý článok

—————

03.02.2017 14:09

CELOSLOVENSKÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY 2017

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, v mene dekana FPV UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. Vás pozývame na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy, ktorú...

Celý článok

—————

17.01.2017 11:24

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

Dňa 7. februára 2017 o 10,00 hod. sa vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2, v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...

Celý článok

—————

10.10.2016 23:02

VEDA V CENTTRE

Dňa 8.11.2016 sa uskutoční prednáška Doc. Alžbety Marček Chorvátovej, Ph.D. DrSc. na tému "bioFOTONIKA - SVETLO v nás" v priestoroch diskusného klubu Partizáni so začiatkom o 18:30. Všetci študenti,...

Celý článok

—————

10.10.2016 22:58

UDELENIE AKADEMICKÉHO TITULU ,,PHILOSOPHIAE DOCTOR“

 Dňa 06.10.2016 dekan Fakulty prírodných vied prof. Ing. Roman Boča, DrSc., so súhlasom rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Jozefa Matúša, CSc., mim. profesora, na...

Celý článok

—————

29.09.2016 08:55

CENA REKTORA 2016

Dňa 26. 9. 2016 udelil Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor cenu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda nášmu zástupcovi vedúceho Katedry ekochémie a rádioekológie RNDr....

Celý článok

—————

21.09.2016 08:45

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 26. septembra 2016 o 10.00 hod. v Aule UCM na Bučianskej ul.4/A v Trnave. Bližšie...

Celý článok

—————

19.05.2016 08:14

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU

Dňa 25. mája 2016 o 9:00 hod. v miestnosti 232 na Hajdoczyho ulici v Trnave sa v rámci projektu Erasmus uskutoční prednáška  Dr. Valdasa Girdauskasa z Vytautas Magnus...

Celý článok

—————

03.05.2016 09:09

VEDA v CENTTRE

Pozývame Vás dňa 10.5.2016 o 18:00 na popularizačnúprednášku prof. Ing. Vladimíra Kvasničku, DrSc. na tému "Darwinovská evolúcia ako algoritmus (univerzálny darvinizmus)" v priestoroch diskusného...

Celý článok

—————

02.05.2016 13:06

HALUŠKOVANIE 2016

Aj tento rok Vás tradične pozývame  na súťaž vo varení halušiek "Haluškovanie", ktorá sa uskutoční 12.05.2016 o 15.00 hod. v Špačinských záhradách.

Celý článok

—————

13.04.2016 11:02

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA APV 2016

Dňa 6. apríla 2016 sa na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave uskutočnila 8. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2016“. Viac informácií.

Celý článok

—————

23.03.2016 10:29

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UCM

V sobotu 9. apríla sa v Novej aule UCM na Bučianskej ulici 4/A v Trnave uskutoční Deň otvorených dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od 10-tej hodiny sa začnú prezentácie pre...

Celý článok

—————

17.03.2016 10:25

DETSKÁ UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 2016 (DUCM)

Po vynikajúcich skúsenostiach z predošlých ročníkov pripravuje organizačný tím už v poradí 4. ročník DUCM. V termíne 4.7. - 8.7.2016 pripravujeme pre deti vo veku od 9 do 14 rokov plnohodnotný...

Celý článok

—————

12.02.2016 09:58

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2016

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave pozýva dňa 6. apríla 2016 všetkých študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s názvom „Aplikované prírodné...

Celý článok

—————


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303