20.05.2014 13:14

HALUŠKOVANIE 2014 - VYHODNOTENIE

Dňa 15.5.2014 sa na Fakulte prírodných vied UCM v Špačinciach uskutočnil v poradí 3. ročník kultúrno-spoločenskej akcie pod názvom „Haluškovanie 2014“, ktorej hlavným bodom programu bola súťaž vo varení halušiek. V Špačinských priestoroch a laboratóriách varilo halušky tento rok 5 tímov z radov študentov a zamestnancov FPV UCM, ktorí si mohli otestovať svoje kuchárske zručnosti. Každý tím sa zhostil tejto kuchárskej úlohy svojsky, o čom sme sa mohli presvedčiť pri predstavovaní jednotlivých tímov a ich receptov porote, ktorej členmi boli: Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.; prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.; doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD.; Mgr. Ivana Zemanová; Slávka Dejczővá a Tomáš Lempochner. Porota to mala naozaj ťažké, pretože všetky halušky boli vynikajúce. 

O vyhlásenie výsledkov sa postaral doc. PhDr. Martin Klus, PhD. Prvé miesto obsadili hneď dva tímy: „Chemické komando“ (tím pod vedením mim. prof. prof. Ing. Romana Boču, DrSc.) a „Boiling point“ (tím mladších doktorandov pod vedením Mgr. Mateja Planého). Na druhom mieste sa umiestnil tím s názvom „Zamestnanecko-ženský mix“ (tím zamestnancov pod vedením Ing. Viery Horváthovej, PhD.). Tretie miesto obsadil tím starších doktorandov pod vedením Mgr. Aleny Packovej. Tento rok sa tím z radu študentov 4. a 5. ročníka bohužiaľ neumiestnil, avšak veríme, že budúci rok nás presvedčia o svojich kuchárskych schopnostiach. Sladkým prekvapením večera boli palacinky, ktoré nám pripravil tím „Zamestnanecko-ženský mix“ a pre tých hladnejších pripravili organizátorky Mgr. Zuzana Dürešová a Mgr. Barbora Micháleková Richveisová výborný guláš. Chceli by sme sa poďakovať súťažiacim za ich zapojenie sa do súťaže a všetkým prítomným za vytvorenie úžasnej atmosféry. Tešíme sa na ďalší ročník.

 

—————

Späť


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303